Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - Gmina Olszanka, działalność kulturalna, sekcje sportowe

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOKiS I BIBLIOTEK

WAŻNA INFORMACJA 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zamieniającym rozporządzenie w sprawie ustnowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.z2020r. poz1931) w zakresie trybu pracy zdalnej urzędów administracji publicznej, informujemy, że w dniach od 3 listopada do 4 grudnia 2020r. biura GOKiS będą zamknięte dla interesantów, z wyjątkiem spraw pilnych wymagających niezwłocznego załatwienia ( wcześniej należy się umówić). Pozostałe sprawy prosimy załawtiać : 
  • telefonicznie pod numerami : 77 412 90,23, kom. 511 058 160 ( Dyrektor) i 512 248 441 ( Księgowa).
  • pocztą elektroniczną e-mail : gokis.olszanka@interia.pl
  • pocztą trdycyjną na adrers: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
Ponadto, na podstawie § 6 ust.11a Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności Instytucji Kultury w tym również przez BIBLIOTEKI działające samodzielnie lub wchodzące w skład Instytucji Kultury, dlatego też od dnia 7 listopada do 29 listopada 2020r. Gminna Biblioteka w Pogorzeli oraz filie w  Michałowie, Czeskiej Wsi, Przylesiu i Krzyżowicach będą ZAMKNIĘTE.
Telefony do Bibliotek : 
Biblioteka Pogorzela      - 77412 98 70
Biblioteka Przylesie       - 77412 36 93
Biblioteka Michałów       -77412 92 84
Biblioteka Czeska Wieś  -77412 97 74

Za utrudnienia przepraszamy.
Powrót
Udostępnij: