Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - Gmina Olszanka, działalność kulturalna, sekcje sportowe

Mała książka-wielki człowiek

Dawidek z Krzyżowic  został zapisany do Biblioteki w Krzyżowicach i otrzymał pierwszą wyprawkę czytelniczą w ramach kampanii czytelniczej
Mała książka-Wielki człowiek. Gratulujemy.


Dawidek Krzyżowice
Powrót
Udostępnij: