Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - Gmina Olszanka, działalność kulturalna, sekcje sportowe

Ogłoszenie nr 582314-N-2020 z dnia 2020-09-08 r. o zamówieniu - Roboty budowlane

logotypy-ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

GOKiS w Olszance zobowiązuje się do realizacji operacji:

„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela

zlokalizowanego na dz. Nr 133/6,133/7,133/13”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

7.4.1-7.6.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne –Podstawowe

Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

poprawa jakości życia na wsi i lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, przy

jednoczesnym obniżeniu strat energii budynku użyteczności publicznej, poprzez „ głęboką” termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela , stanowiącego centrum lokalnej kultury.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13

Ogłoszenie nr 582314-N-2020 z dnia 2020-09-08 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pełna treść ogłoszenia
Powrót
Udostępnij: