Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - Gmina Olszanka, działalność kulturalna, sekcje sportowe

Sekcje sportowe

Sekcja Sportów Siłowych LZS KS Olszanka – Pogorzela

Zajęcia dla członków Klubu (sekcji) oraz wszystkich chętnych z terenu gminy Olszanka odbywają się trzy razy w tygodniu Świetlicy Sportu i Rekreacji w Pogorzeli lub wg potrzeb (w zależności od udziału zawodników w zawodach). Od września 2012 r. odbywają się również w Pogorzeli zajęcia ogólnorozwojowe dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez kadrę instruktorską i zawodniczą klubu. W sali Domu Ludowego w Krzyżowicach funkcjonuje filia naszego klubu gdzie można również zadbać o kondycję fizyczną pod okiem instruktora. Uczestnicy zajęć mają możliwość korzystania ze sprzętu i wyposażenia zakupionego ze środków przyznanych Klubowi (Sekcji Sportów Siłowych) w ramach dofinansowania działalności Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olszance (Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej, i Sportu na terenie Gminy Olszanka), jak również sprzętu pozyskanego od lokalnych sponsorów i osób prywatnych. Opiekę w czasie zajęć pełnią wykwalifikowani instruktorzy, doświadczeni zawodnicy (medaliści Mistrzostw Polski), którzy opracowują plany treningowe, plany żywieniowe oraz czuwają nad prawidłowym przebiegiem treningu i bezpieczeństwem ćwiczących.
Od września 2012 r. w Świetlicy Sportu i Rekreacji w Pogorzeli odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez kadrę instruktorską i zawodniczą klubu.

Prowadzący: Dariusz Ilów – nauczyciel wych. fizycznego, instruktor kulturystyki i sporów siłowych LICENCJA PZKFiTS

Godziny otwarcia:
od maja do października:
 • Poniedziałek – 19:00 – 21:00
 • Środa – 19:00 – 21:00
 • Piątek – 19:00 – 21:00
od listopada do kwietnia:
 • Poniedziałek – 19:00 – 21:00
 • Środa – 19:00 – 21:00
 • Piątek – 19:00 – 21:00
zajęcia ogólnorozwojowe dla młodzieży i dorosłych:
 • Poniedziałek – 19:00 – 21:00
 • Środa – 19:00 – 21:00
 • Piątek – 10:00 – 20:00

Sekcja Sportów Siłowych Filia Krzyżowice

Działalność sekcji obejmuje:

 • prowadzenie zajęć sportowych dla grup zawodników oraz grup rekreacyjnych,
 • organizację pokazów sportowych
 • organizację zawodów sportowych i rekreacyjnych
 • udział w zawodach sportowych na szczeblu regionalnym i krajowym
 • integrację ze środowiskiem sportowym osób niepełnosprawnych, poprzez pomoc w treningach, wyjazdach na zawody, jak i organizacji zawodów integracyjnych i spotkań dla dzieci i młodzieży.

Prowadzący: Marek Piotrowski – instruktor kulturystyki i sportów siłowych.

Godziny otwarcia:
przez cały rok:
 • Poniedziałek – 17:00 – 19:00
 • Środa – 17:00 – 19:00
 • Piątek – 17:00 – 19:00